Algemene voorwaarden doneren Gereformeerde Gemeente Kootwijkerbroek

 

Hier leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op doneren aan Gereformeerde Gemeente Kootwijkerbroek.

U kunt doneren aan Gereformeerde Gemeente Kootwijkerbroek, statutair gevestigd te Kootwijekrbroek, en bij de Kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 77409213. Gereformeerde Gemeente Kootwijkerbroek is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

 

Donatievoorwaarden 

Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.gergemkwb.nl aan Gereformeerde Gemeente Kootwijkerbroek wordt gedaan. Gereformeerde Gemeente Kootwijkerbroek behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

 

Rechten en plichten van Gereformeerde Gemeente Kootwijkerbroek

Elke betaling die via www.gergemkwb.nl door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan Gereformeerde Gemeente Kootwijkerbroek en zal door Gereformeerde Gemeente Kootwijkerbroek worden aangewend zoals bedoeld, zijnde een bestemming die overeenkomt met elk specifiek donatiedoel. Restitutie is niet mogelijk. Personen die namens Gereformeerde Gemeente Kootwijkerbroek bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

Gereformeerde Gemeente Kootwijkerbroek maakt gebruik van betaalprovider Mollie voor het verwerken van de donatietransactie(s). Persoonsgegevens van de donateur kunnen in dit kader worden gedeeld met betaalprovider Mollie en aan haar gelieerde ondernemingen.

 

Rechten en plichten van de donateur 

De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat Gereformeerde Gemeente Kootwijkerbroek de donatie zal aanwenden zoals kan worden verwacht van elk specifiek donatiedoel. Om een donatie te kunnen doen dient de donateur de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. Wanneer hierom wordt gevraagd is het de donateur verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.